de Pellikaan

Visie

We zien dat de wereld steeds meer een “global society” is waarin veel met elkaar samenhangt en dat Nederland haar rol speelt in interactie met die wereld. Of we nu willen of niet, maar bijvoorbeeld alleen al de economische crisis laat zien hoeveel verbanden er zijn tussen gebeurtenissen over de hele wereld. Een ander belangrijk mondiaal fenomeen dat ons allen raakt zijn de klimatologische ontwikkelingen. Aan de ene kant wordt in dit verband juist heel veel gesproken over tolerantie waar het gaat om de ontwikkelingen op het gebied van menselijke waarden, maar zien we aan de andere kant een tegenovergestelde beweging m.b.t. tolerantie t.a.v. verschillende wereld religies.

Er is een toenemende mate sprake in Nederland van meningen en opvattingen die eerder te maken hebben met populistische emotie – waaronder angst – dan met feiten of ervaringen – gebaseerd op behoorlijk onderzoek of reiservaringen ter plekke en in contact met mensen in ander delen van de wereld.

Het lijkt wel of we niet geleerd hebben van het verleden waar we er op uit trokken om te ontdekken en vanuit welgemeende nieuwsgierigheid en verwondering nieuwe wetenschap ontwikkelden (b.v. Darwin en vele anderen).

De eerder genoemde angst ontstaat uit het vele virtuele weten, zonder het fysieke voelen of werkelijk ervaren. Nieuwe mogelijkheden van wereldwijde informatie-uitwisseling hebben niet alleen allerlei nieuwe opties gecreëerd, maar leiden ook tot luiheid op het ontdekkingsniveau.

Kortom vele initiatieven uit de zestiger jaren vragen opnieuw aandacht, zoal het nieuwe feminisme, herwaardering van het gezinsleven, milieu (alles moet nu duurzaam), maar dus ook vormen van internationale samenwerking. Er is veel overeenkomst tussen het oprichten van een wereldwinkel in de jaren ’70 en het opzetten van een global sourcing programma voor een bedrijf in 2010.

De tijd is rijp om in “crisistijd” nieuwe initiatieven te nemen die niet alleen gericht zijn op de wereld , maar ook op de ontwikkeling van het individu hier en op Nederland als onderdeel van die “global society”, maar ook als een zeer diverse samenleving in zichzelf. Het middel daartoe dat de Stichting “de Pellikaan” kiest is het stimuleren van samenwerkingsprojecten voor jongeren uit diverse culturen in de context van ontwikkelingssamenwerking. De achterliggende gedachte hierbij is dat interculturele samenwerking intrinsiek meer potentie heeft dan monoculturele samenwerking, dat interculturele samenwerking leidt tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijke “nieuwe” cultuur en dat succesvolle interculturele samenwerking als randvoorwaarde heeft dat de deelnemende individuen zich bewuster worden van hun eigen culturele identiteit en gedrag en daarmee hun eigen waarde in de context van interculturele diversiteit (zie b.v. het werk van Milton Bennett).

© 2010 Hugo Velthuijsen