de Pellikaan

Projecten

SEFA Waste Management 2011

3 studenten van de Universiteit van Amsterdam werkten in de zomer van 2011 met studenten uit India van Rajagiri outREACH in Kochi aan duurzame oplossingen op het gebied van afvalverwerking: oplossen inefficienties en verminderen gezondheidsrisico's. Klik hier voor hun weblog.

Met ondersteuning van vele vrienden van de Pellikaan, zowel in financiele zin als m.b.v. hun contacten, hebben de studenten in korte tijd goede ideeen kunnen ontwikkelen en deze gedeeld met belangstellenden in India.

Het team heeft de pers gehaald in India (zie hier en hier).

De uitkomsten en eraringen zijn 27 november 2011 in Amsterdam gedeeld tijdens een bijeenkomst in De Groene Bocht. Dankzij een fotoexpositie en -veiling tijdens deze bijeenkomst is bovendien geld opgehaald voor een volgend project.

Het eindrapport kan hier worden gedownload.

Project team op bezoek bij waste collectors


SEFA Waste Management 2012

In 2012 heeft een nieuwe groep studenten van de Universiteit van Amsterdam samen met studenten van Rajagiri outREACH en Sacred Heart College een vervolg project uitgevoerd in Kochi in India. Tijdens dit project is begonnen met de implementatie van ideeen die een jaar eerder waren ontwikkeld.

De resultaten van dit project zijn gepresenteerd tijdens het seminar IDP Waste Management in Amsterdam op 14 september 2012. Het eindrapport kan hier worden gedownload.

Nog een afval verzamelaar


South African Female Entrepreneurship 2014

Begin januari 2014 vertrekken 3 studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam naar Zuid Afrika om daar met 2 studenten van de University Capetown samen te werken aan het onderwerp South African Female Entrepreneurship (SAFE). Hun ervaringen staan op hun website.


© 2010 Hugo Velthuijsen