de Pellikaan

Missie

Het bestaansrecht van de Stichting “de Pellikaan” vindt zijn grond in het ondersteunen van en het nemen van initiatieven om jongeren in Nederland te laten ervaren wat het betekent om in samenwerking met jongeren uit een andere cultuur – eventueel in een ander land – activiteiten te laten uitvoeren gericht op goede doelen waar mensen op korte termijn voordeel aan beleven. Veelal zal dit projectmatig zijn, dus voor een beperkte periode met een helder te realiseren doel.© 2010 Hugo Velthuijsen