de Pellikaan

English version


Doelstelling van de Stichting "de Pellikaan"

De stichting “de Pellikaan” richt zich op het stimuleren van “goede doelen” projecten, uit te voeren door jongeren uit diverse culturen, met als doel om hen te laten kennismaken met de waarde van interculturele samenwerking. De Stichting “de Pellikaan” is 8 maart 2010 opgericht te Engelen. De stichting “de Pellikaan” bemiddelt tussen jongeren en projecten. De stichting biedt ondersteuning door het geven van advies en het er ter beschikking stellen van financiële middelen en haar relatienetwerk. De stichting is altijd op zoek naar sponsoren en naar jongeren die op zoek zijn naar een interculturele ervaring en naar bedrijven en organisaties die op zoek zijn naar enthousiaste jongeren voor het uitvoeren van een internationaal project met een ideële doelstelling.

Mocht u geďnteresseerd zijn om als sponsor op te treden, weten van een geschikt project of graag aan een project deelnemen, stuur dan een email naar info@depellikaan.nl

@depellikaan Pellikaan Foundation “De Pellikaan”


Berichten


20 augustus 2014 - Uitnodiging volgende Vriendenbijeenkomst op 4 oktober in Den Bosch.

Graag wil het bestuur van de Pellikaan alle Vrienden en andere belangstellenden uitnodigen voor de volgende vriendenbijeenkomst. Deze vindt plaats tussen 14 en 17 uur, zaterdag 4 oktober in Den Bosch. Laat SVP even weten voor 15 september bij Han, Frank of Hugo of via info@depellikaan.nl als je van plan bent te komen. Volg deze link voor de volledige uitnodiging.

16 juli 2014 - Eindrapport van het SAFE project beschikbaar.

Het verslag van het project over vrouwelijke ondernemers in de townships in Zuid Afrika is nu online.

15 juli 2014 - Volgende Vriendenbijeenkomst op 4 oktober in Den Bosch.

De volgende Vriendenbijeenkomst zal zaterdag 4 oktober 2014 gehouden worden in Den Bosch. Nadere informatie over programma en lokatie volgen.

2 januari 2014 - De Stichting de Pellikaan sponsort het project SAFE.

Studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam zullen samen met studenten van de University Capetown in Zuid Afrika werken aan het thema South African Female Entrepreneurship (SAFE). De studenten houden een website bij over hun wederwaardigheden.

10 april 2013 - Het Jaarverslag 2012 van de Stichting de Pellikaan is beschikbaar

Het jaarverslag kan hier gedownload worden.

30 januari 2013 - Het eindrapport van het Waste Management 2012 project is beschikbaar

Het eindrapport kan hier gedownload worden van deze site.

15 september 2012 - Gister mooie opkomst bij het IDP Waste Management seminar in Amsterdam

De studenten die dit jaar in Kochi hebben gewerkt aan het Waste Management project in Kochi hielden gister een seminar waarin ze over het project en hun eigen ervaringen hebben verteld. Er was een mooie opkomst en de presentaties leidden tot enkele goede discussies.

1 september 2012 - 14 september a.s. worden de resultaten van het Waste Management project 2012 gepresenteerd in Amsterdam

De studenten organiseren het IDP Waste Management seminar op 14 september, 17.00 - 19.00 in het CREA gebouw, , Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam.

15 augustus 2012 - Een nieuw projectteam van start in Kochi met het Waste Management project 2012

4 studenten van de Universiteit van Amsterdam werken deze zomer samen met studenten van Rajagiri College en Sacred Heart College aan mogelijke implementaties van voorstellen van het projectteam van vorig jaar.

Het projectteam Waste Management 2012 in Kochi

Het projectteam Waste Management 2012


22 juni 2012 - De Pellikaan presenteert zich vandaag op het seminar Leveraging India for Innovation and Partnership, georganiseerd door de Indiase Ambassade in Den Haag

De Stichting de Pellikaan is uitgenodigd om een presentatie te geven over haar visie en activiteiten op het seminar Leveraging India for Innovation and Partnership. De presentatie van bestuurslid Hugo Velthuijsen is hier te downloaden.

20 juni 2012 - Felix Gras zal optreden als projectbegeleider voor het Waste Management 2012 project

Het bestuur heeft Felix Gras gevraagd en bereid gevonden om op te treden als begeleider voor het Waste Management project van dit jaar. Hierdoor wordt de studenten optimale begeleiding geboden en houdt het bestuur haar handen vrij om andere zaken op te pakken.

10 juni 2012 - Het bestuur heeft Mary David benoemd als Adviseur van de Stichting

Het bestuur en de studenten die vorig jaar in Kochi zijn geweest hebben veel steun ontvangen van Mary David en ook het nodige gevraagde en ongevraagde advies. Het bestuur heeft dat als zeer wardevol ervaren en heeft Mary David gevraagd om ook in de toekomst actief betrokken te blijven en de Stichting de Pellikaan te adviseren.

1 juni 2012 - Het bestuur heeft besloten ook in 2012 een Waste Management project in Kochi te sponsoren

Op grond van het succesvolle project van vorig jaar en de goede samenwerking met de studievereninging SEFA, heeft het bestuur besloten ook dit jaar een Waste Management project in Kochi te sponsoren. Tijdens het eigen bezoek aan India werd bovendien duidelijk hoe waardevol lokale betrokkenen de samenwerking hebben gevonden.

24 mei 2012 - Het bestuur van de Stichting de Pellikaan is op bezoek geweest in Kochi om kennis te maken met de partners in het Waste Management project

In combinatie met een zakelijke reis naar India zag het bestuur kans om ook op bezoek te gaan in Kochi bij de partners van de Stichting de Pellikaan. Er is gesproken met vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en universiteiten. Dit leverde enorm veel kennis en inzichten op. De bestuursleden zijn aangenaam verrast door de welwillende houding van de lokale gemeenschap ten opzichte van het Waste Management project.

Het bestuur in India

Het bestuur in India


6 januari 2012 - Stichting de Pellikaan verkent mogelijkheden vervolg Waste Management project en een nieuw initiatief

De veelbelovende resultaten van het Waste Management project verdienen een vervolg. De Stichting de Pellikaan verkent of zij een dergelijk vervolg kan organiseren. Daarnaast wil de Stichting ook een nieuw initiatief starten, in een ander land, op een ander thema, mogelijk met andere partners. Suggesties zijn welkom.

27 november 2011 - Presentatie en Veiling Waste Management project

De studenten van het Waste Management project hebben een presentatie van hun eindrapport gegeven in Amsterdam. Bovendien werd er een veiling gehouden van foto's genomen in India. De opbrengst van de veiling en de bar komt ten goede van nieuwe projecten.

15 juli 2011 - Weblog Waste Management project

De studenten die nu mede dankzij de Pellikaan in India werken aan een project op het gebied van waste management hebben een eigen weblog.

24 juni 2011 - Project, deelnemers en geld rond voor eerste project van de Pellikaan

Deze zomer zullen drie studenten van de Universiteit van Amsterdam 5 weken werken aan een project, samen emt Indiase studenten, op het gebied van waste management, ondersteund door de Stichting de Pellikaan. Het bestuur is blij een eerste project te hebben kunnen starten. Wat volgt?

29 mei 2011 - Bijeenkomst voor de Vrienden van de Pellikaan

Zondagmiddag 29 mei werd de eerste bijeenkomst voor Vrienden van de Pellikaan georganiseerd in de tuin van bestuurslid Frank Donkers. Tijdens deze bijeenkomst werd o.a. een presentatie gegeven door studenten van de Universiteit van Amsterdam over een project dat zij in India willen gaan doen. De Stichting is nu naarstig op zoek naar voldoende sponsoring om dit plan als eerste project van de Pellikaan te ondersteunen.


© 2010 Hugo Velthuijsen